LVI HOLLOT JA -KORJAUKSET

LVI-huollot ja -korjaukset Uudellamaalla

Num­me­lan Put­ki­sa­nee­raus pal­ve­lee koti­ta­louk­sia, talo­yh­tiöi­tä ja yri­tyk­siä LVI-alan kor­jaus- ja huol­to­töis­sä Uudel­la­maal­la. Olem­me eri­kois­tu­neet käyt­tö­ve­si­put­ki­sa­nee­rauk­siin, mut­ta huo­leh­dim­me tilan­teen mukaan myös muis­ta kiin­teis­tö­si LVI-töis­tä luo­tet­ta­vas­ti ja asiantuntevasti.

Nummelan Putkisaneeraus toteuttaa ammattitaidolla myös käyttövesiputkiremontit.

Ilmalämpöpumppujen asennukset

Num­me­lan Put­ki­sa­nee­raus asen­taa tilan­teen mukaan myös ilma­läm­pö­pum­put kotei­hin, vapaa-ajan asun­toi­hin ja toi­mis­toi­hin. Asen­nam­me ammat­ti­tai­dol­la muun muas­sa Mit­su­bis­hi Elect­ricin ilma­läm­pö­pump­pu­ja, joi­den avul­la voit sekä läm­mit­tää että vii­len­tää tilat kus­tan­nus- ja energiatehokkaasti.

Putkityöt Uudellamaalla – Ota yhteyttä ja kysy lisää!