Yhteystiedot

Nummelan Putkisaneeraus Oy

Kum­pu­lan­tie 31
03100 Num­me­la

Y-tun­nus: 2198955-9

Jarmo Kunttu

Jarmo Kunttu

Jar­mo Kunt­tu: 050 359 9930
jk@nummelanputkisaneeraus.fi

LAS­KU­TUS­TIE­DOT

Olem­me otta­neet käyt­töön verk­ko­las­ku­jen vas­taan­o­ton. Toi­vom­me, että lähe­tät­te las­kun­ne ensi­si­jai­ses­ti verk­ko­las­kui­na. Verk­ko­las­ku­jen käsit­te­ly on sekä lähet­tä­jäl­le että vas­taa­not­ta­jal­le nopeam­paa, luo­tet­ta­vam­paa ja edul­li­sem­paa kuin pape­ri­las­ku­jen käsittely.

Verk­ko­las­kuo­soit­teem­me ovat:

Ope­raat­to­ri: Maven­ta Service
Las­kuo­soi­te: 003721989559
OVT-tun­nus: 003721291126

Mikä­li ette pys­ty lähet­tä­mään verk­ko­las­ku­ja, pyy­däm­me tei­tä lähet­tä­mään jat­kos­sa pape­ri­set las­kut osoitteeseen:

Num­me­lan Put­ki­sa­nee­raus Oy
Kum­pu­lan­tie 31
03100 Nummela